อุทยานโบราณคดีนครวัด ที่แอดมินกำลังจะพูดถึงนี้เป็ดวันที่อยู่ในประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะเพื่อนๆ ซึ่งก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เอง แถมยังสามารถเดินทางง่ายอีกด้วยนะคะ

อุทยานโบราณคดีนครวัด (Angkor Archaeological Park)

อุทยานโบราณคดีนครวัด

                เมืองวัดแห่งนี้เป็นจั่วไพ่อันดับหนึ่งของกัมพูชา เข้าถึงได้จากเมืองเสียมเรียบวัดระยะเวลา Angkorian ที่มีเพื่อให้มีความทะเยอทะยานในขนาดและในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของการก่อสร้างที่นครวัดถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในเว็บไซต์จะได้เห็นโบราณของโลก

สร้างขึ้นตอนช่วงประมาณ ค.ศ. 802 และ 1432 เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคกลางและเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์เขมร

ที่พยายามจะเอาชนะรุ่นก่อนในด้านความสวยงามของการก่อสร้าง เมื่อบ้านเรือนไม้ของเมืองถูกบุกรุกและถูกทำลายโดยป่าโดยรอบ สิ่งที่เหลืออยู่ในทุกวันนี้ เป็นเพียงวัดอันยิ่งใหญ่เหล่านั้น

วิหารของนครวัด ซึ่งเป็นอาคารทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด และวงจรที่กว้างขวางของวัดสมควรใช้เวลาสามวันในการสำรวจ หากคุณต้องการเข้าใจขอบเขตของความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมในสมัยนครวัด

สำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มากนัก ไฮไลท์หลักหลังนครวัดคือวัดตาพรหมที่มีรากไม้ติดกัน(ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในฐานะสถานที่ที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider) วัดบายนที่มีใบหน้าแกะสลักด้วยหิน 216 องค์, นคร ธ มและปราสาทพระขรรค์

นครวัดเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุทยานโบราณคดีอังกอร์มีพื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร รวมถึงพื้นที่ป่าซึ่งมีซากโบราณสถานอันงดงามของเมืองหลวงต่างๆ

ของอาณาจักรเขมรตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถึงศตวรรษที่ 15 ซึ่งรวมถึงวัดที่มีชื่อเสียงของนครวัดและที่นครธมคือวัดบายนที่มีการประดับประดาด้วยประติมากรรมนับไม่ถ้วน ยูเนสโกได้จัดทำแผนงานที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์นี้และบริเวณโดยรอบ

อุทยานโบราณคดีนครวัด

อังกอร์ในจังหวัดเสียมราฐทางตอนเหนือของกัมพูชาเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยวัด โครงสร้างไฮดรอลิก (แอ่งน้ำ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ลำคลอง)

ตลอดจนเส้นทางคมนาคม อังกอร์เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเขมรเป็นเวลาหลายศตวรรษ ด้วยอนุสรณ์สถานที่น่าประทับใจ ผังเมืองโบราณหลายแบบ และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้จึงมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่พิสูจน์ถึงอารยธรรมอันโดดเด่น

วัดต่าง ๆ เช่น นครวัด ปราสาทบายน ปราสาทพระขันธ์ และตาพรหม ซึ่งเป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมเขมร มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับบริบททางภูมิศาสตร์ของวัดเหล่านี้ รวมทั้งยังเปี่ยมด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์

สถาปัตยกรรมและเลย์เอาต์ของเมืองหลวงที่ต่อเนื่องกันเป็นพยานถึงระเบียบสังคมในระดับสูงและอันดับในอาณาจักรเขมร นครวัดจึงเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นตัวอย่างค่านิยมทางวัฒนธรรม ศาสนา และสัญลักษณ์ ตลอดจนมีความสำคัญทางสถาปัตยกรรม โบราณคดี และศิลปะในระดับสูง

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

สถานที่ท่องเที่ยว คลิก Jumby Bay Island

โดย แทงบอลออนไลน์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =