สถานที่ท่องเที่ยวบึงกาฬ บึงกาฬมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือภูเขา มีพรมแดนติดกับแม่น้ำโขงและจังหวัดบอลิคำไซของประเทศลาว เป็นจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แต่มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้งสถานที่ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวบึงกาฬ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบึงกาฬ

ภูทอกวัดเชติยาคีรีวิหาร   ภาษาถิ่นภูทอกอิสาน แปลว่าภูเขา ที่ โดดเดี่ยว ตั้งอยู่ในบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง ภูเขาหินทรายแห่งนี้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ประกอบด้วยเนินเขา 2 แห่ง คือ ภูทอกใหญ่ และ ภูทอกน้อย ในอดีตบริเวณนี้เป็นป่าทึบและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เนื่องด้วยความสงบ สถานที่แห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ชวนกุลเชตโธ

ภูทอกน้อย เป็นที่ตั้งของวัดเชติยาคีรีวิหาร  วัดเป็นจุดเริ่มต้นไปถึงยอดภูทอกโดยเดินผ่านสะพานไม้ที่โอบล้อมภูเขาสูงชัน สะพานนี้สร้างขึ้นด้วยศรัทธาจากพระภิกษุสามเณรและชาวบ้าน การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2512 และใช้เวลาห้าปีจึงจะแล้วเสร็จ บันไดสู่ยอดภูทอก

เป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางแห่งคุณธรรมที่นำคนชอบธรรมออกจากโลกแห่งวัตถุนิยมและบรรลุโลกแห่งการตรัสรู้ด้วยความอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพวกเขา ภูทอกยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนอีกด้วย บันไดขึ้นสู่ยอดเขาแบ่งออกเป็น 7 ชั้น โดยไฮไลท์อยู่ที่ชั้น 5 ของภูทอกน้อย

น้ำตกเจ็ดสี   ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บริเวณบ้านดอนเสียด ตำบลบ้านตอง อำเภอเซกาน้ำตก แห่งนี้ มีความวิจิตรงดงามมากโดยเฉพาะในฤดูฝน มีต้นกำเนิดมาจากลำธารห้วยขามและไหลไปตามหน้าผาหินทรายสูงตระหง่านเป็นแนวยาว เมื่อละอองของน้ำตกสะท้อนแสงแดด ทำให้เกิดสีรุ้ง จึงมีชื่อเรียกว่า น้ำตกเจ็ดสี

น้ำตกภู ถ้ำพระ   ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บริเวณบ้านถ้ำพระ ตำบลศกคำ อำเภอเซกา ห่างจากอำเภอเซกา ประมาณ 34 กิโลเมตรน้ำตก นี้ มีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบ เป็นที่พำนักของนักบวช

เมื่อเดินขึ้นไปที่ลานหินจะพบหุบเขากว้างประมาณ 200 ตร.ม. น้ำตกจะไหลลงมาเป็นหน้าผากว้างประมาณ 100 เมตร สูงประมาณ 50 เมตร จะบรรจบกันกลายเป็นแอ่งด้านล่าง นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้

ภูสิงห์หินสามวัน   ภูสิงห์มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงศรีชมภู ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขา หินทราย ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้บริเวณอำเภอศรีวิไลและอำเภอเมืองบึงกาฬ มีป่าไม้เขียวชอุ่ม ภูเขาหินทรายบนภูสิงห์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประเภทต่างๆ ของเปลือกโลก

ทำให้เกิดความสวยงามทางธรรมชาติที่หลากหลาย ได้แก่ การก่อตัวของหิน หน้าผาถ้ำกลุ่มหินรูปร่างต่างๆ และลานหินเป็นบริเวณกว้าง ของภูสิงห์ นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตก ได้และพระอาทิตย์ขึ้นบนภูเขาเดียวกัน ไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ

ได้แก่ ลานถ้ำภูสิงห์ จุดชมวิวลานถ้ำจุดชมวิวผาน้ำทิพย์ ถ้ำใหญ่ จุดชมวิวถ้ำฤาษี สมรภูมิภูสิงห์ หินหัวช้าง หินช้าง หินรถไฟ แสงร้อยบ่อ กำแพงหินภูสิงห์และที่สะดุดตา หินสามวันหรือหินสามวาฬ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สนับสนุนโดย แทงบอล