สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งใน ภาคตะวันออก ของประเทศไทยไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เมืองฉะเชิงเทราหรือเมืองฉะเชิงเทราที่ชาวบ้านเรียกว่าเมืองแปดริ้วเป็นเมืองหลวงของจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราชสาร อำเภอท่าตะเกียบ และคลอง อ.เขื่อน

ชื่อ ฉะเชิงเทรา สันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาเขมรซึ่งแปลว่า คลองลึก ฉะเชิงเทราปรากฏตัวครั้งแรกในพงศาวดารของสมัยอยุธยาในฐานะเมืองเก่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าบรมไตรโลกนาถจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งใช้ฉะเชิงเทรารวบรวมกองกำลังและเคยเป็นเมืองชายแดน

ฉะเชิงเทรามีความโดดเด่นด้วยการเป็นเมืองเก่าริมน้ำบางปะกงซึ่งมีวัดหลวงพ่อโสธรหรือวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนไทย

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ฉะเชิงเทราสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ฉะเชิงเทรา

วัดหลวงพ่อโสธร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่รู้จักในชื่อวัดหลวงพ่อโสธรเป็นวัดเก่าแก่ที่ประเมินค่ามิได้สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเรียกว่าหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวแปดริ้วและผู้มาเยือนทั่วประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนมารุพงศ์ ห่างจากตลาดกลางประมาณ 2 กิโลเมตร

วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนารามเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาสักการะและสักการะพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ริมแม่น้ำบางปะกง

ศาลพระพิฆเนศในอุทยานแห่งชาติคลองเขื่อน

พระพิฆเนศองค์นี้เรียกว่า “พระพิฆเนศยืนบนทองสัมฤทธิ์บรรลุจุดประสงค์” และสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราและประเทศไทย ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การขายผลผลิตพืชผล และสร้างงานในท้องถิ่น ความสูงรวมขององค์พระรวมฐานคือ 39 เมตร และถือเป็น พระพิฆเนศสำริดที่ใหญ่ ที่สุดในโลก

วัดโป่งอกาส

วัดโป่งอากัสมีชื่อเสียงสำหรับพระพิฆเนศนั่งบนแท่นขนาดใหญ่ พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ถูกนำมาไว้ที่วัดนี้ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สักการะตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

ตลาดบ้านใหม่ หรือตลาดบ้านใหม่ 100 ปีเป็นตลาดของเก่าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาดนี้มีบรรยากาศย้อนยุคอย่างแท้จริงเพราะตั้งอยู่ในชุมชนไทย-จีนโบราณที่มีมานานกว่า 100 ปี ตลาดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตลาดนี้เป็นตลาดบนบกไม่เหมือนกับตลาดน้ำในภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งใน ภาคตะวันออก ของประเทศไทยไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เมืองฉะเชิงเทราหรือเมืองฉะเชิงเทราที่ชาวบ้านเรียกว่าเมืองแปดริ้วเป็นเมืองหลวงของจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราชสาร อำเภอท่าตะเกียบ และคลอง อ.เขื่อน

ชื่อ ฉะเชิงเทรา สันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาเขมรซึ่งแปลว่า คลองลึก ฉะเชิงเทราปรากฏตัวครั้งแรกในพงศาวดารของสมัยอยุธยาในฐานะเมืองเก่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าบรมไตรโลกนาถจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งใช้ฉะเชิงเทรารวบรวมกองกำลังและเคยเป็นเมืองชายแดน

ฉะเชิงเทรามีความโดดเด่นด้วยการเป็นเมืองเก่าริมน้ำบางปะกงซึ่งมีวัดหลวงพ่อโสธรหรือวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนไทย

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ฉะเชิงเทรา

วัดหลวงพ่อโสธร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่รู้จักในชื่อวัดหลวงพ่อโสธรเป็นวัดเก่าแก่ที่ประเมินค่ามิได้สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเรียกว่าหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวแปดริ้วและผู้มาเยือนทั่วประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนมารุพงศ์ ห่างจากตลาดกลางประมาณ 2 กิโลเมตร

วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนารามเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาสักการะและสักการะพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดสมานรัตนาราม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ริมแม่น้ำบางปะกง

ศาลพระพิฆเนศในอุทยานแห่งชาติคลองเขื่อน

พระพิฆเนศองค์นี้เรียกว่า “พระพิฆเนศยืนบนทองสัมฤทธิ์บรรลุจุดประสงค์” และสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราและประเทศไทย ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การขายผลผลิตพืชผล และสร้างงานในท้องถิ่น ความสูงรวมขององค์พระรวมฐานคือ 39 เมตร และถือเป็น พระพิฆเนศสำริดที่ใหญ่ ที่สุดในโลก

วัดโป่งอกาส

วัดโป่งอากัสมีชื่อเสียงสำหรับพระพิฆเนศนั่งบนแท่นขนาดใหญ่ พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ถูกนำมาไว้ที่วัดนี้ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สักการะตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

ตลาดบ้านใหม่ หรือตลาดบ้านใหม่ 100 ปีเป็นตลาดของเก่าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาดนี้มีบรรยากาศย้อนยุคอย่างแท้จริงเพราะตั้งอยู่ในชุมชนไทย-จีนโบราณที่มีมานานกว่า 100 ปี ตลาดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตลาดนี้เป็นตลาดบนบกไม่เหมือนกับตลาดน้ำในภาคกลาง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Credit  แทงบอล