วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเก่าอยุธยา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก สามารถเข้าถึงได้ทั้งทางถนนหรือทางเรือ

วัดไชยวัฒนาราม  (Wat Chaiwatthanaram)

วัดไชยวัฒนาราม

          วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1630 โดยพระเจ้าปราสาททองเป็นวัดแรกในรัชกาลของพระองค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ประทับของมารดาในบริเวณนั้น

ชื่อวัดหมายถึงวิหารแห่งการครองราชย์ยาวนานและยุครุ่งโรจน์ ได้รับการออกแบบในสไตล์เขมรเพื่อให้ได้มาซึ่งพุทธคุณและเป็นที่ระลึกถึงพระมารดาของพระองค์ แต่เจ้าดำรงเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของอาณาจักรอยุธยาเหนือลองเวก

มีพระปรางค์องค์กลางสูง 35 เมตร (115 ฟุต) (ภาษาไทย: พระปรางตราฮ) มีพระปรางค์ขนาดเล็กสี่องค์ การก่อสร้างทั้งหมดตั้งอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยม ประมาณครึ่งทางมีทางเข้าที่ซ่อนอยู่ซึ่งบันไดสูงชันทอดไป

แท่นกลางล้อมรอบด้วยอุโบสถทรงเจดีย์แปดเหลี่ยม (ไทย: เมรุทิศเมรุราย – เมรุทิศเมรุราย) ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินรูปสี่เหลี่ยมรูปกากบาท (พระระเบียง)

 ทางเดินมีทางเข้าด้านข้างมากมายและเดิมมีหลังคาและเปิดเข้าด้านใน แต่ปัจจุบันมีเพียงฐานของเสาและผนังด้านนอกเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่ ตามผนังมีพระพุทธรูปนั่งอยู่ 120 องค์อาจทาด้วยสีดำและทอง

วิหารที่มีลักษณะคล้ายเจดีย์แปดองค์สร้างขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ มีภาพวาดบนผนังด้านในส่วนด้านนอกตกแต่งด้วยภาพนูนต่ำ 12 ภาพซึ่งเป็นภาพชีวิตของพระพุทธเจ้า (ชาดก)

 ซึ่งต้อง “อ่าน” ตามเข็มนาฬิกา มีเพียงเศษชิ้นส่วนของภาพวาดและภาพนูนต่ำที่รอดชีวิต ในพระเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมแต่ละองค์มีพระพุทธรูปนั่งสององค์และพระเจดีย์องค์กลาง 4 องค์

เป็นพระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่องค์หนึ่งเคลือบด้วยสีดำและสีทอง เพดานเหนือรูปปั้นเหล่านั้นเป็นไม้ที่มีดวงดาวสีทองบนเครื่องเคลือบสีดำ

วัดไชยวัฒนาราม

ด้านนอกของทางเดินด้านทิศตะวันออกใกล้กับแม่น้ำเป็นศาลาอุปสมบทของวัด (พระอุโบสถ) ทางทิศเหนือและทิศใต้จากพระอุโบสถมีเจดีย์สององค์มีมุมเยื้อง 12 มุมซึ่งมีเถ้าถ่านของพระมารดาของกษัตริย์วางอยู่

หลังจากการทำลายเมืองหลวงเก่า (ไทย: กรุงเก่า – กรุงเก่า) โดยชาวพม่าในปี พ.ศ. 2310 วัดไชยวัฒนารามไม่ได้อยู่อาศัยวัดก็ร้างไป การขโมยการขายอิฐจากซากปรักหักพังและการตัดหัวพระพุทธรูปเป็นเรื่องปกติ ในปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรได้เริ่มบูรณะสถานที่ดังกล่าว ในปี 1992 ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม

วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดหลวงที่กษัตริย์และผู้สืบทอดประกอบพิธีทางศาสนา เจ้าชายและเจ้าหญิงถูกเผาที่นี่รวมทั้งโอรสของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร) ด้วย

โครงสร้างวัดไชยวัฒนารามสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกแบบพุทธดังที่มีอธิบายไว้แล้วในไตรภูมิพระร่วง “สามโลกของพระร่วง” ในศตวรรษที่ 14: “ปรางค์ประทาน” องค์ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ของภูเขา พระเมรุ (ไทย: เขาพระสุเมรุ – เขาพระสุเมรุ)

 ซึ่งประกอบด้วยแกนกลางของโลกดั้งเดิม (กามภูมิ – กามภูมิ). รอบ ๆ มีทั้งสี่ทวีป (สี่แพร่งเล็ก) ที่แหวกว่ายไปมาทั้งสี่ทิศในทะเลโลก (นทีสีทันดร) ชมพูทวีป (ชมพูทวีป) มนุษย์อาศัยอยู่ในทวีปใดทวีปหนึ่ง ทางเดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือเส้นขอบนอกของโลกคือ “เทือกเขาเหล็ก” (กำแพงจักรวาล)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

สถานที่ท่องเที่ยว คลิก Wat Niwet Thammaprawat

โดย แทงบอลออนไลน์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =