ที่ท่องเที่ยว จังหวัด พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกได้ชื่อว่า เมืองสองแคว เพราะมีแม่น้ำ 2 สาย ไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย เมื่อมาเยือนพิษณุโลกอย่าพลาดชมความยิ่งใหญ่ของพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย

ใกล้ตัวเมืองมีกิจกรรมทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำใน น้ำตกชาติตระการ, ชมหมอกที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาบนจุดชมวิวนครชุม สัมผัสวิถีชาวบ้านท่ามกลางขุนเขาและทุ่งนากว้างใหญ่ในอำเภอเนินมะปรางล่องแก่งอ่างเก็บน้ำห้วยสามรวกล่องแก่งผจญภัยไปตาม ทาง แม่น้ำเข็ก

แนะนำที่ท่องเที่ยว จังหวัด พิษณุโลกที่ท่องเที่ยว จังหวัด พิษณุโลก

1.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาที่มีทิวเขาสูง อุทยานแห่งชาติ ครอบคลุม พื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตรและปกคลุมไปด้วยต้นสนและดอกไม้ป่าตามธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นลุ่มน้ำลำธารที่สร้างแม่น้ำน่านที่แผ่ขยายไปทั่วพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง

2.กำแพงเมืองและคูเมือง

กำแพงเมืองและคูเมือง กำแพงเมืองและคูเมืองเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพิษณุโลก ไม่เพียงแต่เป็นอนุสรณ์สถานเท่านั้น แต่ยังเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปอีกด้วย กําแพงเมืองนี้ทําจากดินซึ่งคล้ายกับกําแพงเมืองสุโขทัย เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยา เพื่อป้องกันการโจมตีของกองทัพล้านนาที่นำโดยพระเจ้าติโลกนาท

3.วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะเป็นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลก มีความเชื่อกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตั้งพระนามวัดว่า’ราชบูรณะ และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากวัดนี้เป็นวัดโบราณ จึงมีซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจแต่สวยงามมากมายหลงเหลืออยู่บริเวณนั้น สถานศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหมดสร้างด้วยอิฐและซีเมนต์ ตั้งอยู่ใกล้กับเจดีย์ ภายในอาคารมีห้องพักทั้งหมด 9 ห้อง หลังคาสร้างแบบศิลปะสุโขทัย

4.อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท้าว

อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท้าวอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท้าว วัดกลาง จ.นครไทย เป็นที่เชื่อกันว่าบริเวณที่ตั้งวัดนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองบางยางซึ่งปกครองโดยพ่อขุนบางกลางเฒ่าหรือที่เรียกว่าพ่อขุนศรีอินทรทิตย์หรือพ่อขุนบางกลางหาว พระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรสุโขทัย ด้านหลังองค์พระมีต้นจำปา อายุกว่า 700 ปี

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Credit  แทงบอลออนไลน์