วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเก่าอยุธยา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก สามารถเข้าถึงได้ทั้งทางถนนหรือทางเรือ วัดไชยวัฒนาราม  (Wat Chaiwatthanaram)           วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1630 โดยพระเจ้าปราสาททองเป็นวัดแรกในรัชกาลของพระองค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ประทับของมารดาในบริเวณนั้น ชื่อวัดหมายถึงวิหารแห่งการครองราชย์ยาวนานและยุครุ่งโรจน์ ได้รับการออกแบบในสไตล์เขมรเพื่อให้ได้มาซึ่งพุทธคุณและเป็นที่ระลึกถึงพระมารดาของพระองค์ แต่เจ้าดำรงเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของอาณาจักรอยุธยาเหนือลองเวก มีพระปรางค์องค์กลางสูง 35 เมตร (115 ฟุต) (ภาษาไทย: พระปรางตราฮ) มีพระปรางค์ขนาดเล็กสี่องค์ การก่อสร้างทั้งหมดตั้งอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยม ประมาณครึ่งทางมีทางเข้าที่ซ่อนอยู่ซึ่งบันไดสูงชันทอดไป…

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

          วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ตามลำดับธรรมยุตตั้งอยู่ภายในบริเวณพระราชวังบางปะอินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของประเทศไทย วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thammaprawat) = = = = = = = = = = = = = = = = =…

วัดมังกรกมลาวาส

วัดมังกรกมลาวาส  เป็นวัดพุทธจีนที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในกรุงเทพมหานครประเทศไทย มีการจัดงานเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีรวมทั้งตรุษจีนและเทศกาลกินเจของจีนประจำปี วัดมังกรกมลาวาส (Wat Mangkon Kamalawat) = = = = = = = = = = = = = = = = = =…

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดระฆัง (Wat Rakhang) เป็นพระอารามหลวงชั้นที่ 2 ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (Wat Rakhang) ตั้งอยู่เลขที่ 250/1 ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราษฎร์เขตบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้โรงพยาบาลศิริราชตลาดวังหลังและแยกบ้านขมิ้น วัดนี้เดิมชื่อ “วัดบางหว้าใหญ่สว่าง: วัดใหญ่สีดำ) สร้างในสมัยอยุธยา ได้รับการบูรณะและแต่งตั้งให้เป็นวัดหลวงโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งอาณาจักรธนบุรีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการแก้ไขพระไตรปิฎกที่วัดด้วย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) มีการพบระฆังหรือระฆังที่ไพเราะในบริเวณวัด กษัตริย์สั่งให้ย้ายไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และมีการส่งระฆังใหม่ห้าใบเพื่อแลก…