วัดพระแก้ว จ.กรุงเทพมหานคร

วัดพระแก้ว ชื่อเต็มของวัดพระแก้ว เรียกอีกชื่อว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ที่อยู่ติดกันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ แม้ว่าพื้นที่ทั้งหมดจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แต่คุณใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวในการพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปดูภาพถ่ายของผู้คน แต่ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชม ประกอบด้วยอาคารที่มีสีสันสดใสกว่า 100 หลังยอดแหลมสีทอง และกระเบื้องโมเสค ที่ระยิบระยับและมีอายุ ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2325 เมื่อก่อตั้งกรุงเทพฯ เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณนั้นก่อนอื่นคุณจะเห็นวัดพระแก้ว และสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้เคียงจากนั้น จึงเดินทางต่อไ ปยังพระบรมมหาราชวังในภายหลัง พระแก้วมรกต วัดพระแก้วเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวหลัก นี่เป็นวัดที่สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของประเทศไทย ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามด้วย…