ที่ท่องเที่ยวจังหวัด มหาสารคาม มหาสารคามตั้งอยู่ใจกลางภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยสถานศึกษาจำนวนมาก ทำให้จังหวัดนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญในภูมิภาค ทำให้ได้รับฉายาว่า ตักสิลาแห่งอีสาน”มหาสารคามยังเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของภาคอีสานอีกด้วย

นอกจากจะเป็นเมืองวิทยาลัยที่ค่อนข้างมีชีวิตชีวาแล้ว มหาสารคามยังมีชื่อเสียงในด้าน สถานที่ ทางประวัติศาสตร์วัดและพระพุทธรูปที่สวยงาม และวัสดุทอที่วิจิตรงดงาม รวมทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายทำมือ

แนะนำ ที่ท่องเที่ยวจังหวัด มหาสารคามที่ท่องเที่ยวจังหวัด มหาสารคาม

1.กู่มหาธาตุ

คูมหาธาตุหรือคูบ้านกวาวเป็นศาสนสถานพุทธนิกายมหายานที่มีศิลาแลงซึ่งมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับซากปรักหักพังทางโบราณคดีอื่น ๆ โดยเฉพาะอโรคยาศาลาหรือโรงพยาบาล ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของเขมรในศตวรรษที่ 18 มีโรงพยาบาลเช่นนี้อยู่ 107 แห่งตั้งอยู่ทั่วราชอาณาจักร

2.พระธาตุนาดูน

พุทธอุทยานอีสาน ตั้งอยู่ที่ อ.นาดูน พระธาตุอยู่ในพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองโบราณชื่อจำปาสี โบราณวัตถุมากมาย เช่น พระพุทธรูป และพระเครื่อง ถูกค้นพบและปัจจุบันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พบคือ พระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บรรจุในกล่องทองคำ เงิน และทองแดง โบราณวัตถุล้ำค่าดังกล่าวทั้งหมด

3.พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี

พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรีเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่มีขนาดเท่ากับข้าวหัก วางในสถูปทองเหลืองมีสีขาวนวลเหมือนสีของมูนสโตน นอกจากนี้ยังมีแผ่นจารึกเกี่ยวกับคำปฏิญาณทางพุทธศาสนาแบบดินเหนียวโบราณจากสมัยทวารวดีอีกด้วย

4.วนอุทยานโกสัมพี

วนอุทยานโกสัมพี. ได้พื้นที่รวม 125 ไร่ ในตำบลหัวขวาง ริมแม่น้ำชี อุทยานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 อุทยานร่มรื่นเป็นที่อยู่ของต้นไม้ใหญ่ต่างๆ เช่น ยาง ตะแบก และกะทุม ซึ่งมีหลังคาคลุมถึงกัน ด้วยบ่อน้ำธรรมชาติและทิวทัศน์ อุทยานแห่งนี้จึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด ลิงแสมฝูงใหญ่

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Credit  แทงบอล