วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในเชียงใหม่ภาคเหนือของประเทศไทย. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งได้รับพระราชทานสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีในปี พ.ศ. 2478 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (Wat Phra Singh) วัดพระสิงห์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของใจกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่ภายในกำแพงเมืองและคูเมือง ทางเข้าหลักได้รับการปกป้องโดย Singhs (สิงโต) วัดพระสิงห์ตั้งอยู่สุดถนนสายหลัก (ถนนราชดำเนิน) ของเชียงใหม่ ถนนวิ่งไปทางทิศตะวันออกจากวัดผ่านประตูท่าแพไปยัง Ping Rive…

วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก 1 ใน 10 วัดดังในกรุงเทพมหานคร (23 แห่งในประเทศไทย) เริ่มการก่อสร้างโดยรัชกาลที่ 1 ใน พ.ศ. 2350 พ.ศ. 2350 ในสมัยแรกเรียกว่า “วัดมหาสุทธาวาส” (วัดมหาสุทธาวาส) วัดสุทัศนเทพวราราม (Wat Suthat) ตั้งอยู่ในป่าละเมาะ ได้ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติมโดยรัชกาลที่ 2 ซึ่งช่วยแกะสลักประตูไม้…

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประเทศไทย วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (Wat Saket) วัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าวัดสะแก (วัดสะแก) เมื่อกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 1737–1809) ได้บูรณะวัดและพระราชทานนามปัจจุบัน ชื่อของมันแปลโดยประมาณว่า “สระผม” เนื่องจากเชื่อกันว่าระหว่างทางกษัตริย์กลับมาจากสงคราม เขาแวะมาอาบน้ำสระผมที่นี่ก่อนเข้าตัวเมืองชั้นใน หลานชายของรัชกาลที่ 1 ในรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2331-2481) ตัดสินใจสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ภายในวัดสระเกศ แต่เจดีย์ได้พังลงระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากดินอ่อนของกรุงเทพมหานครไม่สามารถรับน้ำหนักได้…

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นที่อยู่อาศัยของญาณสัมวราสุวรรธนะ สมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของไทยเป็นสถานที่พำนักสุดท้ายของอดีตกษัตริย์สองพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9. วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร (Wat Bowonniwet Vihara) วัดนี้เป็นศูนย์กลางของธรรมยุตนิกายของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแบบไทยเป็นหอบูชาของพระพุทธชินสีห์ (พระพุทธชินสีห์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 1357 วัดบวรนิเวศน์เป็นวัดสำคัญในการอุปถัมภ์ สำหรับการปกครองราชวงศ์จักรี เป็นสถานที่ที่เจ้านายและกษัตริย์หลายพระองค์ได้ศึกษาและรับใช้พระของพวกเขารวมทั้งกษัตริย์ภูมิพล และพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์วชิราลงกรณ์องค์ปัจจุบัน เจดีย์ทองที่วัดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเถ้าถ่านของราชวงศ์ไทย วิหารทั้งสองแห่งปิดให้บริการแก่สาธารณะ รูปตัว T ถือพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่งดงามหล่อในปี 1257 ก่อน…

วัดราชนัดดาราม

วัดราชนัดดาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่างถนนราชดำเนินกลางและถนนมหาไชยเขตพระนครกรุงเทพมหานคร วัดราชนัดดาราม (Wat Ratchanatdaram) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

          วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  หรือที่เรียกว่าวัดหินอ่อนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นรูปแบบที่หรูหราของกรุงเทพฯที่มีหน้าจั่วสูงหลังคาแบบก้าวออกมาและขอบโค้งที่วิจิตรบรรจง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  (Wat Benchamabophit)           การก่อสร้างวัดเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2442 ตามคำขอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากสร้างพระราชวังของพระองค์ในบริเวณใกล้เคียง ชื่อวัดมีความหมายตามตัวอักษรว่า ‘วิหารของกษัตริย์องค์ที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังดุสิต’ ได้รับการออกแบบโดยเจ้าชายนริศซึ่งเป็นพระอนุชาครึ่งพระองค์และสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลี  มีเสาหินอ่อนคาร์ราราลานหินอ่อนและสิงห์ (สิงโต) ขนาดใหญ่สองตัวเฝ้าทางเข้าบอท การตกแต่งภายในได้รับการตกแต่งด้วยคานไม้เคลือบเงาและสีทองและในซอกตื้น ๆ  ในผนังของภาพวาดของเจดีย์ที่สำคัญทั่วประเทศ กุฏิรอบศาลาประกอบการประดิษฐานพระพุทธรูป 52…

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครประเทศไทยฝั่งธนบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา วัดนี้ได้ชื่อมาจากเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอรุณา ซึ่งมักเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ขึ้น วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (Wat Arun) วัดอรุณเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของประเทศไทยที่รู้จักกันดี แสงแรกของยามเช้าสะท้อนออกจากพื้นผิวของวิหารเป็นสีรุ้งเหมือนไข่มุก แม้ว่าวัดจะมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเจ็ดเป็นอย่างน้อย แต่พระปรางค์ (ยอดแหลม) ที่โดดเด่นถูกสร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่สิบเก้าในสมัยรัชกาลที่ 2 พระอุโบสถตั้งอยู่ที่วัดอรุณตั้งแต่ครั้งอาณาจักรอยุธยา ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามวัดมะกอกหลังหมู่บ้านบางมะกอกที่สร้างขึ้น (มะกอกเป็นชื่อภาษาไทยของพืช Spondias pinnata) ตามที่นักประวัติศาสตร์กรมดำรงราชานุภาพได้แสดงไว้ในแผนที่ฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. 1656–1688) วัดนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งโดยพระเจ้าตากสินเมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่ใกล้กับวัดดังกล่าวหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา…

วัดพระธาตุดอยคำ

          วัดพระธาตุดอยคำ มีชื่อเสียงมากขึ้นเพราะบางคนได้สิ่งที่ต้องการ หากคุณต้องการบางสิ่งบางอย่าง แต่หายากคุณสามารถมาที่พระธาตุดอยคำและขอได้ หากคำขอร้องของคุณเป็นจริงคุณต้องกลับไปถวายดอกมะลิที่วัดนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ วัดพระธาตุดอยคำ (Phrathat Doi Kham Temple) วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่น่าสนใจไม่มากนักโดยมีพระพุทธรูปสูง 17 เมตร เป็นวัดที่สวยงามตั้งอยู่บนภูเขาเขียวชอุ่มใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ ‘พระธาตุ’ หมายถึงความจริงที่ว่าวัดนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วน ‘ดอยคำ’ หมายถึง ‘ภูเขาทอง’ แท้จริงแล้วชื่อนี้มีความหมายว่า“ วัดภูเขาทอง” วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สร้างมากว่า 1300 ปีมาแล้วในปี…

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นส่วนหนึ่งของภราดามหานิกายและเป็นต้นกำเนิดของประเพณีธรรมกาย เป็นวัดขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง วัดปากน้ำภาษีเจริญ (Wat Paknam Bhasicharoen) วัดปากน้ำก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2153 ในสมัยอยุธยาและได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ไทยจนถึงปลายศตวรรษที่สิบเก้า เมื่อถึงต้นศตวรรษที่ยี่สิบวัดเกือบจะถูกทิ้งร้างและทรุดโทรมลง วัดแห่งนี้ได้รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางภายใต้การนำของพระกรรมฐานหลวงปู่สดจันทสาโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ยี่สิบ เจ็ดปีหลังจากหลวงปู่มรณภาพสมเด็จช่วงวรปุญฺโญ ได้เป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่ สมเด็จช่วงพาดหัวข่าวในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไปเมื่อการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช (รักษาการหัวหน้าคณะสงฆ์ไทย) หยุดชะงักและถูกถอดถอนในที่สุดเนื่องจากเหตุผลโดยทั่วไปตีความว่าเป็นเรื่องการเมือง สิ่งนี้นำไปสู่การถกเถียงและการประท้วงอย่างดุเดือดในประเทศไทย ส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้สมเด็จช่วงและผู้ช่วยของเขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงภาษี ปรากฎว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเรียกเก็บเงินสมเด็จช่วง สำหรับข้อหาที่ยังคงอยู่กับผู้ช่วยของเขาภายหลังพ้นผิดเนื่องจากไม่มีหลักฐานสองวันหลังจากการเสนอชื่อสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชถูกถอดถอน วัดปากน้ำเป็นที่รู้จักในด้านการกุศลและมีโครงการเผยแพร่ศีลห้าในสังคมไทยทั่วประเทศ…

วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นวัดไทยพุทธในพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเขตนอกกรุงเทพมหานคร วัดบางพลีใหญ่ใน (Wat Bang Phli Yai Nai) วัดนี้จัดเป็นพระอารามหลวงอันดับ 3 และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง เดิมชื่อวัดพลับพลาชัยชนะสงคราม (วัดพลับพลาสงครามตามตัวอักษร “วัดศาลาชัยชนะ”) สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรที่มีต่อกองทัพพม่าในบริเวณนี้ วัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีจากพระประธานที่เรียกว่าหลวงพ่อโต (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตามตำนานเล่าว่าพบเห็นครั้งแรกที่ลอยอยู่ในคลองสำโรงโดยพี่น้อง 1 ใน 3 คนที่หนีสงครามกับพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในขณะที่ชาวบ้านบางคนบอกว่ามันลอยไปตามกระแสน้ำพร้อมกับพระพุทธรูปอีก 4…