วัดล่องขุ่น

ประวัติของวัดล่องขุ่น ประวัดของวัดนั้นเกิดขึ้นได้จาก อาจาร์ย ท่านหนึ่ง ที่มีชื่อว่า อ. เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ เขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย เขามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างงานที่เรียกว่า พุทธศิลป์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วได้ประกาศความที่ยิ่งใหญ่ต่อคนทั่วโลกเพื่อเขาที่จะได้ถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ซึ่งวัดล่องขุ่นนั้น เป็นวัดที่มีความสวยและโดดเด่นต่างจากวัดอื่นๆ  ด้วยเขามีฝีมือในการออกแบบ และก่อสร้าง ของ อาจาร์ยท่านนี้ เพื่อได้สร้างวัดประจำบานที่ตนเองเกิด สร้างโดยจินตนาการ จัดเป็นงานที่งานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงามน่าแวะชมมาก เขามีแรงบรรดาใจที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมา3ประการคือ 1…