อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

                อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง – พนมรุ้งปราสาทหิน ) ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ในภาคอีสานภาคเหนือของประเทศไทยและได้รับการสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่มีอิทธิพลเขมรสังคมการเมืองอย่างมีนัยสำคัญในศรีสะเกษ สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงระหว่างศตวรรษที่ 10 ถึง 13 เป็นศาลเจ้าในศาสนาฮินดูที่อุทิศแด่พระศิวะและเป็นสัญลักษณ์ของภูเขา Kailashซึ่งเป็นที่ประทับบนสวรรค์ของพระองค์                 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (Phanom Rung Historical Park) ของไทยกรมศิลปากรใช้เวลา 17 ปีการฟื้นฟูซับซ้อนสู่สภาพเดิมจาก 1971 ปี…

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดในพุทธศาสนาในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย บริเวณวัดในปัจจุบันเดิมประกอบด้วยวัดสามแห่ง ได้แก่ วัดเจดีย์หลวงวัดหอธรรมและวัดสุขมินทร์ วัดเจดีย์หลวง (Wat Chedi Luang) การก่อสร้างวัดเริ่มต้นในศตวรรษที่ 14 เมื่อพระเจ้าแสนเมืองมาวางแผนที่จะฝังเถ้าถ่านของบิดาของเขาที่นั่น หลังจากเวลาสร้าง 10 ปีก็ถูกปล่อยให้สร้างไม่เสร็จต่อมาจะมีการดำเนินการต่อหลังจากที่กษัตริย์ม่ายสิ้นพระชนม์ อาจเป็นเพราะปัญหาความมั่นคงต้องใช้เวลาจนถึงกลางศตวรรษที่ 15 จึงจะเสร็จสิ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ติโลกราช ตอนนั้นสูง 82 ม. และมีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 54 ม. ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาทั้งหมด…

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นหนึ่งใน 10 วัดหลวงชั้นสูงสุด พระอารามหลวงชั้นเอกโลหะราชวรมหาวิหาร) ในกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นเรียกว่าวัดสลัก ไม่นานหลังจากที่กรุงเทพฯได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของสยาม วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่อย่างมีกลยุทธ์ระหว่างพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นใหม่และพระราชวังด้านหน้า วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (Wat Mahathat Yuwaratrangsarit) ตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมาวัดได้รับการบูรณะและยกฐานะโดยกษัตริย์ไทยและราชวงศ์มากมาย กลายเป็นวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2346 และได้รับพระราชทานนามในปัจจุบันในปี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิปัสสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยสำหรับพระสงฆ์ในบริเวณวัด นี่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยโดยแยกออกเป็นคณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติและบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นหนึ่งเปิดรับในปี 2432 และในปี…

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดตั้งอยู่ในตำบลวัดกัลยาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี วัดนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2368 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ เศรษฐีชาวไทยเชื้อสายจีน ผู้บริจาควัดให้รัชกาลที่ 3 เจ้าพระยานิกรบดินทร์เป็นบรรพบุรุษของตระกูลกัลยาณมิตรซึ่งมีลูกหลาน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (Wat Kanlayanamit) วัดกัลยาณมิตรก่อตั้งโดยขุนนางคนสำคัญเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (หรือที่รู้จักกันในนามโตบรรพบุรุษของตระกูลกัลยาณมิตร) ซึ่งรับราชการในรัชกาลที่ 4 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าพระยานิกรบดินทร์ได้บริจาคบ้านของตนเองรวมทั้งที่ดิน และซื้อที่ดินเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเดิมเรียกว่ากุฎีจีน (ที่อยู่อาศัยของพระภิกษุจีน) หมู่บ้านที่ใช้รองรับพระจีนสร้าง พ.ศ.…

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในเชียงใหม่ภาคเหนือของประเทศไทย. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งได้รับพระราชทานสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีในปี พ.ศ. 2478 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (Wat Phra Singh) วัดพระสิงห์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของใจกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่ภายในกำแพงเมืองและคูเมือง ทางเข้าหลักได้รับการปกป้องโดย Singhs (สิงโต) วัดพระสิงห์ตั้งอยู่สุดถนนสายหลัก (ถนนราชดำเนิน) ของเชียงใหม่ ถนนวิ่งไปทางทิศตะวันออกจากวัดผ่านประตูท่าแพไปยัง Ping Rive…

วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก 1 ใน 10 วัดดังในกรุงเทพมหานคร (23 แห่งในประเทศไทย) เริ่มการก่อสร้างโดยรัชกาลที่ 1 ใน พ.ศ. 2350 พ.ศ. 2350 ในสมัยแรกเรียกว่า “วัดมหาสุทธาวาส” (วัดมหาสุทธาวาส) วัดสุทัศนเทพวราราม (Wat Suthat) ตั้งอยู่ในป่าละเมาะ ได้ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติมโดยรัชกาลที่ 2 ซึ่งช่วยแกะสลักประตูไม้…

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประเทศไทย วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (Wat Saket) วัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าวัดสะแก (วัดสะแก) เมื่อกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 1737–1809) ได้บูรณะวัดและพระราชทานนามปัจจุบัน ชื่อของมันแปลโดยประมาณว่า “สระผม” เนื่องจากเชื่อกันว่าระหว่างทางกษัตริย์กลับมาจากสงคราม เขาแวะมาอาบน้ำสระผมที่นี่ก่อนเข้าตัวเมืองชั้นใน หลานชายของรัชกาลที่ 1 ในรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2331-2481) ตัดสินใจสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ภายในวัดสระเกศ แต่เจดีย์ได้พังลงระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากดินอ่อนของกรุงเทพมหานครไม่สามารถรับน้ำหนักได้…

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นที่อยู่อาศัยของญาณสัมวราสุวรรธนะ สมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของไทยเป็นสถานที่พำนักสุดท้ายของอดีตกษัตริย์สองพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9. วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร (Wat Bowonniwet Vihara) วัดนี้เป็นศูนย์กลางของธรรมยุตนิกายของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแบบไทยเป็นหอบูชาของพระพุทธชินสีห์ (พระพุทธชินสีห์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 1357 วัดบวรนิเวศน์เป็นวัดสำคัญในการอุปถัมภ์ สำหรับการปกครองราชวงศ์จักรี เป็นสถานที่ที่เจ้านายและกษัตริย์หลายพระองค์ได้ศึกษาและรับใช้พระของพวกเขารวมทั้งกษัตริย์ภูมิพล และพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์วชิราลงกรณ์องค์ปัจจุบัน เจดีย์ทองที่วัดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเถ้าถ่านของราชวงศ์ไทย วิหารทั้งสองแห่งปิดให้บริการแก่สาธารณะ รูปตัว T ถือพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่งดงามหล่อในปี 1257 ก่อน…

วัดราชนัดดาราม

วัดราชนัดดาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่างถนนราชดำเนินกลางและถนนมหาไชยเขตพระนครกรุงเทพมหานคร วัดราชนัดดาราม (Wat Ratchanatdaram) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

          วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  หรือที่เรียกว่าวัดหินอ่อนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นรูปแบบที่หรูหราของกรุงเทพฯที่มีหน้าจั่วสูงหลังคาแบบก้าวออกมาและขอบโค้งที่วิจิตรบรรจง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  (Wat Benchamabophit)           การก่อสร้างวัดเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2442 ตามคำขอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากสร้างพระราชวังของพระองค์ในบริเวณใกล้เคียง ชื่อวัดมีความหมายตามตัวอักษรว่า ‘วิหารของกษัตริย์องค์ที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังดุสิต’ ได้รับการออกแบบโดยเจ้าชายนริศซึ่งเป็นพระอนุชาครึ่งพระองค์และสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลี  มีเสาหินอ่อนคาร์ราราลานหินอ่อนและสิงห์ (สิงโต) ขนาดใหญ่สองตัวเฝ้าทางเข้าบอท การตกแต่งภายในได้รับการตกแต่งด้วยคานไม้เคลือบเงาและสีทองและในซอกตื้น ๆ  ในผนังของภาพวาดของเจดีย์ที่สำคัญทั่วประเทศ กุฏิรอบศาลาประกอบการประดิษฐานพระพุทธรูป 52…