สิ่งที่ต้องทำในสุราษฎร์ธานี เขื่อนรัชประภา  เดิมชื่อ เจียวหลาน ราชประภาsea rch-result/tagword/Dam ดามิส ตั้งอยู่ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2530

พร้อมด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเปิดดำเนินการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนามว่า ราชประภา แปลว่า แสงสว่างแห่งอาณาจักร ร่วมกับวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้า

พาไปดู สิ่งที่ต้องทำในสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ต้องทำในสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติเขาสก (อุทยานแห่งชาติเขาสก)

เป็นป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย อุทยานมีความหลากหลายของระบบนิเวศและสัตว์ป่านานาพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์ เช่น แมวลายหินอ่อน สมเสร็จมลายู เสือดำของเฟอา เสือโคร่ง ตลอดจนนกหายากและใกล้จะสูญพันธุ์

เช่น ปิตตะมีหมวกคลุม และนกแต้วไทยมลายู นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของพืชหายากเฉพาะถิ่น เช่น ปาล์มช้างเผือก Maxburretiafurtadoana และ Rafflesiakerrii ซึ่งเป็นพืชปรสิตที่มีดอกขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 70-80 เซนติเมตร

อุทยานธรรมเขานาในหลวง

อุทยานเขาหน้าเล็บหลวง ต.ต้นยวน อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานีก่อตั้งโดยพระอาจารย์ไพร ท่านและชาวบ้าน ร่วมกันสร้าง เจดีย์บนยอดหินปูนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันน่ารื่นรมย์ ในตอนเช้าจะมีทะเลหมอกปรากฏขึ้นรอบๆ บริเวณที่ให้ความรู้สึกเหมือนดูสถูปลอยอยู่บนท้องฟ้า

คลองน้ำใส บ้านน้ำราษฎร์ อำเภอคีรีรัฐนิคม

คลองน้ำใส ตั้งชื่อตามลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากน้ำในคลองใสมากจนคนมองเห็นพื้นและจับปลาได้ คลองนี้เป็นลำน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไหลลงมาเพื่อดำรงชีพของประชาชนในชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม

เกาะแรด

ชุมชนบ้านเกาะแรด ตั้งอยู่บนเกาะ เล็กๆ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีห่างจากชายฝั่งประมาณ 500 เมตร ชุมชนเป็นหมู่บ้าน ชาวประมงไทย-ไหหลำ ซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่นี่มาเกือบ 200 ปีแล้ว ให้บริการนำเที่ยวรอบเกาะต่างๆ และดูปลาโลมา ปัจจุบันมีโฮมสเตย์ 7 แห่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนและสัมผัสชีวิตในชุมชน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย แทงบอลออนไลน์