สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ปัตตานี ปัตตานีเป็นทั้งชื่อของจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยและเมืองที่เป็นเมืองหลวง ปัตตานีประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญสองสาย คือ แม่น้ำตานีและสายบุรี และครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างราบซึ่งมีแนวชายฝั่งยาวทอดยาวไปตามอ่าวไทยเป็นระยะทาง 170 กิโลเมตร มีสถานที่ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น มัสยิดเครือเซะศาลเจ้าลิ้มกอเนียว และธรรมชาติที่สวยงามทั้งป่าไม้ ลำธาร และทะเล

ปัตตานียังคงรักษาซากปรักหักพังของเมืองโบราณในอำเภอยะรังที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นท่าเรือสำคัญและเป็นศูนย์กลางการบริหาร การค้า และวัฒนธรรมมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานที่ท่องเที่ยวในปัตตานีสมัยใหม่มีทั้งธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายโบราณสถาน มากมาย และวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งได้ประโยชน์จากการผสมผสานของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวไทยจีนและอิสลาม

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ปัตตานีสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ปัตตานี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

ตั้งอยู่ในตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ป่าในปัตตานี ยะลา และสงขลา มีเนื้อที่รวม 68,750 ไร่ ป่าดิบชื้นแห่งนี้เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิดและน้ำตกหลากหลาย น้ำตก ที่สวยที่สุด คือ น้ำตกทรายขาว ซึ่งสามารถเดินไปถึงได้จากที่ทำการอุทยานริมลำห้วย สุดท้ายเป็นน้ำตกที่มีความสูงถึง 40 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบแล้ง นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำในสระน้ำธรรมชาติได้

วัดมุจลินทวาปีวิหาร

วัดวิหารมุจลินทวาปีวัดมุชลินทวาปีวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนทางหลวงปัตตานี-โคกโพธิ์ในเขตเทศบาลตำบลหนองจิก ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นวัดโบราณที่ก่อตั้งหลังจากพระยาวิเชียรภักดีสีสงครามครามย้ายที่ทำการอำเภอหนองจิกไปยังอำเภอตุยยงในปี พ.ศ. 2388 เดิมชื่อ วัดตู่หยง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายอาคารอุโบสถ

เมืองโบราณยะรัง

เมืองโบราณยะรัง เมืองโบราณยะรังเป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย และเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักร ลังกาสุกะ หรือ หลางยเซียว ตั้งแต่สมัยโบราณตามตัวอักษรจีน มาเลย์ และ ผังเมืองอาหรับยะรังเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ ขนาดของมันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัส 9 กิโลเมตร และเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นบนเมืองเก่า 3 ครั้ง เชื่อมแต่ละเมืองเข้าด้วยกัน ที่แรกคือ เมืองโบราณบ้านวัด เมืองนี้มีจัตุรัสอยู่ตรงกลาง และล้อมรอบด้วยคูน้ำและเนินเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกำแพงเมือง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สนับสนุนโดย แทงบอลออนไลน์