วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นควบคู่ไปกับตัวเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่และผู้คนทั่วไปตั้งแต่อดีต

วัดโสธรวรารามวรวิหาร (Sothon Wararam Worawihan Temple)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร เดิมเป็นวัดส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นในปลายยุคอยุธยา ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ตั้งชื่อว่า “วัดหงส์” เนื่องจากมี “เสาหงส์” ในวิหารเป็นเสาสูงมีหงส์อยู่ด้านบน ต่อมาหักล้มลงกับพื้นเหลือ แต่เสาจึงมีคนเอาธงมาแขวนแทนจึงเรียกว่า “วัดเสาธง”

เมื่อเสาหักครึ่งจึงเรียกว่า “วัดเสาธงทอน” ขณะที่ “วัดโสธร” ซึ่งแปลว่าบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ เรียกตามชื่อพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรที่ประดิษฐานอยู่ในวัดนี้

ต่อมาวัดโสธรได้รับการยกฐานะเป็นวัดหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารและตั้งชื่อว่า“ วัดโสธรวรารามวรวิหาร” โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2501

วัดที่มีชื่อเสียงในฉะเชิงเทราแห่งนี้ชาวไทยรู้จักกันในนามหลวงพ่อโสธรและเป็นวัดริมแม่น้ำเหมือนกับวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีผู้คนในท้องถิ่นและชาวต่างชาติจำนวนมากมาเยี่ยมชมทุกวันขอบคุณพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 

พระพุทธรูปไม่ได้ใหญ่ที่สุดหรือสวยที่สุด แต่สิ่งที่ทำให้พิเศษคือประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงพระพุทธรูปกับวัด ตามตำนานเล่าขานกันมาหลายยุคว่าพระพุทธรูป 3 องค์ลอยลงแม่น้ำปราจีนในยุคอยุธยาพระพุทธรูปผ่านฉะเชิงเทรา

ในขณะที่ภาพเหล่านั้นลอยผ่านพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นในบางปะกงส่งผลให้ผู้คนพบเห็นภาพดังกล่าวพวกเขาจึงรีบช่วยกันดึงภาพขึ้นสู่พื้น แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถดึงภาพขึ้นมาได้

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดเชื่อว่ามาถึงแล้วที่บ้านแหลมซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันบริเวณนี้คือวัดบ้านแหลมที่มีชื่อเสียง

รูปขนาดกลางยังคงลอยอยู่ในแม่น้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงปัจจุบันตั้งอยู่ในวัดโสธรซึ่งรูปดังกล่าวได้รับการขนานนามว่าเป็นหลวงพ่อโสธรและอยู่ที่วัดนี้เรื่อยมา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

รูปสุดท้ายและรูปเล็กที่สุดลอยไปที่สมุทรปราการและตอนนี้อยู่ที่พระอุโบสถวัดบางพลี วัดทั้งสามนี้เชื่อมถึงกันด้วยตำนานของพระพุทธรูปลอยน้ำที่ล่องไปตามแม่น้ำ

 ปัจจุบันบริเวณนี้คือวัดบ้านแหลมที่มีชื่อเสียง รูปขนาดกลางยังคงลอยอยู่ในแม่น้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงปัจจุบันตั้งอยู่ในวัดโสธรซึ่งรูปดังกล่าวได้รับการขนานนามว่าเป็นหลวงพ่อโสธรและอยู่ที่วัดนี้เรื่อยมา รูปสุดท้ายและรูปเล็กที่สุดลอยไปที่สมุทรปราการและตอนนี้อยู่ที่พระอุโบสถวัดบางพลี

 วัดทั้งสามนี้เชื่อมถึงกันด้วยตำนานของพระพุทธรูปลอยน้ำที่ล่องไปตามแม่น้ำ ปัจจุบันบริเวณนี้คือวัดบ้านแหลมที่มีชื่อเสียง รูปขนาดกลางยังคงลอยอยู่ในแม่น้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงปัจจุบันตั้งอยู่ในวัดโสธร

ซึ่งรูปดังกล่าวได้รับการขนานนามว่าเป็นหลวงพ่อโสธรและอยู่ที่วัดนี้เรื่อยมา รูปสุดท้ายและรูปเล็กที่สุดลอยไปที่สมุทรปราการและตอนนี้อยู่ที่พระอุโบสถวัดบางพลี วัดทั้งสามนี้เชื่อมถึงกันด้วยตำนานของพระพุทธรูปลอยน้ำที่ล่องไปตามแม่น้ำ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 

สถานที่ท่องเที่ยว คลิก  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

โดย รูเล็ตออนไลน์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =