วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  หรือที่เรียกว่าวัดหินอ่อนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นรูปแบบที่หรูหราของกรุงเทพฯที่มีหน้าจั่วสูงหลังคาแบบก้าวออกมาและขอบโค้งที่วิจิตรบรรจง

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  (Wat Benchamabophit)

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

          การก่อสร้างวัดเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2442 ตามคำขอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากสร้างพระราชวังของพระองค์ในบริเวณใกล้เคียง ชื่อวัดมีความหมายตามตัวอักษรว่า ‘วิหารของกษัตริย์องค์ที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังดุสิต’

ได้รับการออกแบบโดยเจ้าชายนริศซึ่งเป็นพระอนุชาครึ่งพระองค์และสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลี  มีเสาหินอ่อนคาร์ราราลานหินอ่อนและสิงห์ (สิงโต) ขนาดใหญ่สองตัวเฝ้าทางเข้าบอท การตกแต่งภายในได้รับการตกแต่งด้วยคานไม้เคลือบเงาและสีทองและในซอกตื้น ๆ

 ในผนังของภาพวาดของเจดีย์ที่สำคัญทั่วประเทศ กุฏิรอบศาลาประกอบการประดิษฐานพระพุทธรูป 52 องค์

ภายในศาลาอุปสมบท (อุโบสถ) เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยชื่อพระพุทธชินราชหล่อในปี 2463 หลังเดิมในวัดมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก พระประธานเป็นสำเนาของพระพุทธชินราชที่ประทับอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกทางภาคเหนือของประเทศไทย  เถ้าถ่านของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฝังอยู่ใต้พระบรมรูป ในห้องแสดงภาพโดยรอบหออุปสมบทมีพระพุทธรูป 52 องค์แต่ละองค์แสดงพระโคลน (ป้าย) ต่าง ๆ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

รวบรวมโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ในการแข่งขัน The Amazing Race 9 ที่มีชื่อเสียงในฐานะหลุมจอดรอบที่ 10 และรอบสุดท้าย ภาพด้านหน้าของวิหารปรากฏให้เห็นที่ด้านหลังของเหรียญห้าบาทของสกุลเงินไทย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเบญจมบพิตร

ผู้มีบุญมาใส่บาตรของวัดทุกเช้าระหว่างเวลา 06: 00–07: 30 น. ในตอนเช้าพระสงฆ์จะเข้าแถวแถวเพื่อรับฝากถูกใจข้าวเหมือนกันหมดเวลาและสิ่งของอื่น ๆ ขบวนแห่แสงเทียนยามเย็นรอบบอทในช่วงทางศาสนาของมาจ่าว (ในเดือนกุมภาพันธ์) และ วิสาขบูชา (ในเดือนมิถุนายน) เป็นปกติที่วัดนี้

ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 พระมหากษัตริย์ทรงสร้างพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นพระราชวังและคฤหาสน์ที่ซับซ้อนขนาดใหญ่รวมทั้งอนันตสมาคมพระที่นั่งวิมานเมฆและพระที่นั่งอภิเษกสมรสในเขตดุสิต

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

เมื่อพระราชวังดุสิตสร้างเสร็จในหลวงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระอุโบสถหินอ่อนในปี พ.ศ. 2442 บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของวัดเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 ในวัดนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุในช่วงสั้น ๆ ในปีพ. ศ. 2416

พระอุโบสถหินอ่อนออกแบบโดยหม่อมเจ้านริศรานุวาติวงศ์พระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างจากหินอ่อนคาร์ราราที่นำเข้าจากอิตาลีจึงได้ชื่อว่าวัดหินอ่อน

ทางเข้ามีเสาหินอ่อนสี่เสาที่น่าประทับใจและแม้แต่ลานขนาดใหญ่ก็ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมันวาว

วัดนี้เป็นตัวอย่างที่งดงามของรูปแบบสถาปัตยกรรมกรุงเทพฯที่มีหลังคาหลายชั้นช่อฟ้าหรูหราที่ปลายด้านบนของหลังคาและงานแกะสลักสีทองที่สวยงาม หินอ่อนสีขาวและหน้าต่างที่ตกแต่งด้วยสีทองทำให้อูโบโซต์ดูสวยงามโดยเฉพาะในแสงแดด

ด้านใดด้านหนึ่งของทางเข้ามีสิงโตหินขนาดใหญ่เฝ้าวัด

ภายในอุโบสถหรือศาลาอุปสมบทคุณจะได้พบกับพระประธานของวิหารหินอ่อนพระพุทธชินราชที่แสดงปางมารวิชัยที่มีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินอร่ามสวยงาม

ภาพดังกล่าวเป็นสำเนาของพระพุทธชินราชองค์เก่าแก่อายุ 7 ศตวรรษที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก เถ้าถ่านของรัชกาลที่ 5 ฝังอยู่ใต้พระพุทธรูปสำริด

ที่ผนังด้านซ้ายและขวาคุณจะพบกับซอกหลืบที่มีภาพวาดของเจดีย์สำคัญจากทั่วประเทศไทย

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

วัด คลิก วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

โดย สมัคร gclub

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =