วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดในพุทธศาสนาในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย บริเวณวัดในปัจจุบันเดิมประกอบด้วยวัดสามแห่ง ได้แก่ วัดเจดีย์หลวงวัดหอธรรมและวัดสุขมินทร์

วัดเจดีย์หลวง (Wat Chedi Luang)

วัดเจดีย์หลวง

การก่อสร้างวัดเริ่มต้นในศตวรรษที่ 14 เมื่อพระเจ้าแสนเมืองมาวางแผนที่จะฝังเถ้าถ่านของบิดาของเขาที่นั่น หลังจากเวลาสร้าง 10 ปีก็ถูกปล่อยให้สร้างไม่เสร็จต่อมาจะมีการดำเนินการต่อหลังจากที่กษัตริย์ม่ายสิ้นพระชนม์

อาจเป็นเพราะปัญหาความมั่นคงต้องใช้เวลาจนถึงกลางศตวรรษที่ 15 จึงจะเสร็จสิ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ติโลกราช ตอนนั้นสูง 82 ม. และมีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 54 ม. ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาทั้งหมด ในปีพ. ศ. 1468

พระแก้วมรกตได้รับการติดตั้งไว้ที่ช่องตะวันออก ในปีพ. ศ. 1545 โครงสร้างส่วนบน 30 ม. ได้พังทลายลงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและหลังจากนั้นไม่นานในปีพ. ศ. 1551 พระแก้วมรกตได้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังหลวงพระบาง

ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เจดีย์ได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยได้รับทุนจาก UNESCO และรัฐบาลญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามผลที่ได้ก็ค่อนข้างขัดแย้งกันเนื่องจากบางคนอ้างว่าองค์ประกอบใหม่เป็นแบบไทยกลางไม่ใช่แบบล้านนา

เนื่องในวาระครบรอบ 600 ปีของเจดีย์ในปี พ.ศ. 2538 พระแก้วมรกตที่ทำจากหยกดำได้ถูกวางไว้ที่ซอกด้านตะวันออกที่สร้างขึ้นใหม่ ไอคอนนี้มีชื่อทางการว่าพระผุดเฉลิมศิริรัตน์ แต่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าพระโยค

นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีเสาหลักเมือง (หลักเมือง) ของเชียงใหม่ชื่อเสาอินทขิล ถูกย้ายมาที่สถานที่นี้ใน พ.ศ. 2343 โดยสมเด็จเจ้ากาวิละ

วัดเจดีย์หลวง

เดิมตั้งอยู่ในวัดสะเดื่อเมือง เขายังปลูกต้นเต็งรังสามต้นที่นั่นซึ่งควรจะช่วยเสาหลักเมืองในการปกป้องเมือง เทศกาลไหว้เสาหลักเมืองจัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤษภาคมและกินเวลา 6-8 วัน

ในวิหารใกล้ประตูทางเข้าวัดมีพระพุทธรูปชื่อพระเจ่าอรรถรส (พระพุทธรูปสิบแปดศอก) ซึ่งหล่อขึ้นในปลายศตวรรษที่ 14 อีกด้านหนึ่งของเจดีย์มีศาลาประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์

วัดเจดีย์หลวงจัดให้มีการสนทนาทางสงฆ์ทุกวัน – นักท่องเที่ยวจะได้รับเชิญให้พูดคุยกับพระภิกษุ (โดยปกติจะเป็นสามเณร) และถามพวกเขาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือประเทศไทย

วัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่คือวัดเจดีย์หลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองโบราณ

วัดเจดีย์หลวงหรือที่เรียกว่าเจดีหลวงและ“ วิหารพระมหาสถูป” ในตอนแรกประกอบด้วยวัดอีกสองวัดชื่อวัดหอธรรมและวัดสุขมินทร์ซึ่งทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

วัดเจดีย์หลวง

จุดเด่นที่สุดคือเจดีย์ (เจดีย์) ขนาดใหญ่และน่าประทับใจมากที่ตั้งตระหง่านอยู่ในพื้นที่ เจดีย์ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าแสนเมืองมาให้ประดิษฐานเถ้าถ่านของพระราชบิดา

การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1391 และกินเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ เมื่อเจดีย์แห่งนี้สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1475 ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชมีความสูงประมาณ 85 เมตรกว้าง 44 เมตรซึ่งทำให้เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่

ในปี พ.ศ. 1545 เกิดภัยพิบัติเมื่อแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลายเจดีย์ไปมาก แผ่นดินไหวเกิดขึ้นประมาณ 60 เมตรจากยอดเจดีย์หลังจากนั้นประมาณ 60 เมตร ในปี 1990 เจดีย์ได้รับการบูรณะบางส่วน

ทั้งสี่ด้านมีบันไดขนาดใหญ่ขนาบข้างด้วยสัตว์ประหลาดในตำนานผู้พิทักษ์ ด้านบนสุดของบันไดมีช่องที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ด้านล่างสุดของบันไดเป็นแท่นที่บรรจุช้างหินแบบสิงหลด้านหนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย์

ในปีพ. ศ. 1468 พระพุทธรูปที่สำคัญและเป็นที่เคารพนับถือที่สุดในประเทศไทยพระแก้วมรกตได้รับการติดตั้งในวัดเจดีย์หลวง ภาพนี้อยู่ที่นี่มาเกือบศตวรรษเมื่อย้ายมาที่หลวงพระบางในประเทศลาวในปัจจุบัน

วันนี้ภาพอยู่ที่วัดพระแก้วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 600 ปีของเจดีย์จึงได้มีการบรรจุพระแก้วมรกตจำลองไว้ในซอกของเจดีย์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

วัด คลิก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

โดย สล็อตออนไลน์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =