วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในเชียงใหม่ภาคเหนือของประเทศไทย. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งได้รับพระราชทานสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีในปี พ.ศ. 2478

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (Wat Phra Singh)

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของใจกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่ภายในกำแพงเมืองและคูเมือง ทางเข้าหลักได้รับการปกป้องโดย Singhs (สิงโต) วัดพระสิงห์ตั้งอยู่สุดถนนสายหลัก (ถนนราชดำเนิน) ของเชียงใหม่ ถนนวิ่งไปทางทิศตะวันออกจากวัดผ่านประตูท่าแพไปยัง Ping Rive

วัดเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปที่สำคัญคือพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด ไม่ทราบที่มาของรูปปั้นนี้ แต่ตามตำนานแล้วมันมีพื้นฐานมาจากสิงโตของ Shakya

ซึ่งเป็นรูปปั้นที่สูญหายไปซึ่งเคยตั้งอยู่ในวัดมหาบดีแห่งพุทธคยา (อินเดีย) พระพุทธสิหิงค์น่าจะถูกอัญเชิญผ่านเกาะลังกา (ศรีลังกาในปัจจุบัน) ไปยังเมืองลิกอร์ (นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) และจากนั้นผ่านอยุธยาไปเชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

มีพระพุทธรูปอีก 2 องค์ในประเทศไทยที่อ้างว่าเป็นพระพุทธสิหิงค์องค์หนึ่งตั้งอยู่ในวัดพระมหาธาตุในตัวเมืองนครศรีธรรมราชและอีกแห่งหนึ่งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 227,369

มีข้อกล่าวหาว่าส่วนหัวของรูปปั้นถูกขโมยไปในปี 2465 ความเป็นไปได้ยังคงอยู่ที่รูปปั้นปัจจุบัน (หรืออาจเป็นเพียงส่วนหัว) เท่านั้น

ทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการอัญเชิญรูปปั้นจากวิหารลายคำและเคลื่อนขบวนไปตามถนนในเชียงใหม่ในขบวนแห่ทางศาสนาในระหว่างที่ผู้ชมเคารพรูปปั้นโดยการประพรมน้ำ

การก่อสร้างวัดพระสิงห์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 1345 เมื่อกษัตริย์พยุห์ 226–227 กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์มังรายมีเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุเถ้าถ่านของพ่อขุนคำฟู

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

มีการเพิ่มวิหารและอาคารอื่น ๆ อีกหลายแห่งในไม่กี่ปีต่อมาและอาคารที่เกิดขึ้นนี้มีชื่อว่าวัดลิเจียงพระ เมื่อในปีพ. ศ. 1367 พระพุทธรูปสิงห์ได้ถูกนำมาไว้ที่พระวิหารวัดแห่งนี้ได้รับชื่อในปัจจุบัน ในระหว่างการบูรณะในปี พ.ศ. 2468 มีการค้นพบโกศศพ 3 องค์ภายในเจดีย์องค์เล็ก

สันนิษฐานว่าสิ่งเหล่านี้มีเถ้าถ่าน โกศตั้งแต่นั้นมาก็สูญหายไป พ.ศ. 2121 ถึง พ.ศ. 2317 ชาวพม่าปกครองล้านนาและในช่วงนี้วัดถูกทิ้งร้างและมีสภาพทรุดโทรมอย่างหนัก เมื่อพระเจ้ากาวิละขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เชียงใหม่ใน พ.ศ. 2325

เท่านั้นจึงได้มีการบูรณะวัด พระเจ้ากาวิละได้สร้างอุโบสถและเจดีย์ขยายใหญ่ขึ้น ผู้สืบทอดต่อมาได้บูรณะวิหารลายคำและหอไตร (ห้องสมุดของวัด) ที่สง่างาม

ทั้งวัดได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ภายใต้พระครูบาศรีวิชัยที่มีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษที่ 1920 อาคารหลายหลังได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี 2545

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

วัด คลิก วัดสุทัศนเทพวราราม

โดย ufabet888

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =