พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ที่จังหวัดเลย เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวมักจะไปท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระธาตุ เรามาดูประวัติความเป็นมากันค่ะเพื่อนๆ

พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย

พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรักเป็นพุทธเจดีย์ สร้างขึ้นในค. 1560 โดยกษัตริย์ลาวและไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหมันในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยของไทยสมัยปัจจุบันห่างจากชายแดนไทย – ลาวสมัยใหม่ 30 กิโลเมตร (20 ไมล์) ชื่อมีความหมายว่าสถูปแห่งความรักจากสองชาติ

อาณาจักรโบราณของล้านช้างและอยุธยามีความผูกพันร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นและต้องเผชิญกับศัตรูร่วมกัน: (ชาวพม่า) ในค. 1556 กษัตริย์ของทั้งสองจังหวัดคือกษัตริย์สัญเชษฐาธิราช

แห่งล้านช้างและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ตัดสินใจที่จะสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่เพื่อฉลองข้อตกลงในการเคารพและป้องกันซึ่งกันและกันระหว่างสองอาณาจักร พระธาตุศรีสองรักสร้างอยู่ชายแดน

ศิลาจารึกที่สถูปอ่านว่า:

คนรุ่นต่อ ๆ ไปจะต้องไม่ละเมิดและทำลายดินแดนของอีกฝ่าย พวกเขาจะต้องไม่โลภหรือกระทำในลักษณะที่หลอกลวงในการมีปฏิสัมพันธ์จนกว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะตกลงมาบนแผ่นดินนี้

พระธาตุศรีสองรัก

เมื่อฝรั่งเศสผนวกอำเภอด่านซ้ายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลาวที่เป็นอาณานิคมของลาวจารึกดังกล่าวก็ถูกยึดไปที่เวียงจันทน์ บางช่วงก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่วนที่เหลือจะถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว พระพิมพ์จำลองปัจจุบันมีอยู่ที่พระธาตุศรีสองรัก

เจดีย์สูงประมาณ 20 เมตร (66 ฟุต) และกว้าง 9 ม. (30 ฟุต) ที่ฐานแต่ละด้าน

ชาวบ้านได้จัดงานประเพณีและงานเฉลิมฉลองประจำปีที่ธาตุศรีสองรักทุกวันที่ 15 พฤษภาคมเป็นเวลาหลายศตวรรษ การเฉลิมฉลองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลย

ในอดีตไม่ใช่เรื่องง่ายที่ประเทศหนึ่งจะมีอีกประเทศหนึ่งอยู่ภายใต้การตกเป็นอาณานิคมของตน พวกเขาต้องต่อสู้ในสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทั้งคนและทรัพยากร

ของพวกเขา อย่างไรก็ตามดินแดนที่เผชิญกับการล่าอาณานิคมมักให้ความร่วมมือและปกป้องดินแดนของตน อย่างน้อยสองหัวก็ดีกว่าหัวเดียว

สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งอาณาจักรอยุธยาเกิดสงครามกับพม่า ในเวลานั้นพม่ามีอำนาจมากถึงขนาดที่สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรศรีสัตตคณาหุต (Vientaine ประเทศลาวในปัจจุบัน)

ได้เจรจาเพื่อเป็นพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับพม่าโดยสัญญาว่าจะไม่ละเมิดดินแดนซึ่งกันและกันและสร้างพระสถูปไว้เป็นพยานที่เป็นพระ ธาตุศรีสองรัก.

พระธาตุศรีสองรักไม่มีพระอยู่ภายใน แต่อยู่ภายใต้การปกครองของวัดโพนชัย ตั้งใจสร้างเป็นอุเทสิกเจดีย์ (เจดีย์แห่งการรำลึก) เพื่ออุทิศให้กับพระพุทธศาสนา ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมเยื้อง 12

เหลี่ยม เจดีย์ทรงระฆังมีบัวเหลี่ยม มีงานสมโภชพระธาตุศรีโศกรักในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ตามจันทรคติของทุกปี ชาวลาวในด่านซ้ายจะทำต้อมผึ้งและเทียนเวียนฮั้วเพื่อถวายแด่พระธาตุศรีโศก

รักเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้านหน้าพระธาตุศรีโศกรักเป็นศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ให้ประชาชนได้สักการะ บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งศิลาจารึกเมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมากราบพระธาตุศรีสองรักเวลา 15.30 น. ของวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2514 ข้างๆ

พระธาตุศรีสองรัก

กันเป็นศิลาจารึกประวัติการก่อสร้างพระธาตุศรีสองรัก ผู้ที่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุศรีสองรักมักจะเดินตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้งพร้อมกับอธิษฐานขอพร

ผู้ที่นมัสการพระธาตุศรีสองรักมีมนต์ตราพระธาตุศรีสองรักโดยการสวดมนต์ไหว้พระ 3 ครั้งตาม
ด้วย“ นะกะโล – คีเทวโล – คีชมภู – ที – พีทวา – ทิง – เสชิน – นะ – ทา – tuyo Arahanta Namami”. มีกฎเล็กน้อยในการขึ้นไปนมัสการพระสถูป ตัวอย่างเช่นอย่าใช้ดอกไม้สีแดงใน

การเซ่นไหว้และอย่าสวมเสื้อผ้าสีแดง ทั้งนี้เนื่องจากพระธาตุศรีโศกรักสร้างขึ้นจากมิตรภาพ สิ่งของสีแดงไม่เหมาะสำหรับการไหว้เนื่องจากสีแดงบ่งบอกถึงเลือดและความรุนแรง การเดินทางโดยรถยนต์ให้ขับออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 203 เลย –

ภูเรือ จากนั้นเปลี่ยนเข้าทางหลวงหมายเลข 2013 ประมาณ 15 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอด่านซ้ายชิดขวาเข้าถนนหมายเลข 2113 ประมาณ 1 กิโลเมตร เจดีย์เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *

สนใจตึกแนวสตรีท คลิก ตึกชิโนโปรตุกีส

โดย ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *