ที่ท่องเที่ยว จังหวัด สุรินทร์ สุรินทร์เป็นจังหวัด ขนาดใหญ่ ในลุ่มน้ำมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แม้ว่าประวัติความเป็นมา ที่แน่นอน ของเมืองนั้นจะไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ผู้คนในภูมิภาคนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงสำหรับทักษะเฉพาะอย่างเสมอมา นั่นคือ การจับและฝึกช้าง ส่วยหรือก๋วย หมายถึง คน ได้อพยพเข้ามาในพื้นที่นี้เมื่อหลายพันปีก่อน

และสร้างชื่อเสียงในด้านความสามารถในการจัดการช้างที่ยังคงมีการเฉลิมฉลองมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากช้างแล้ว สุรินทร์ยังมีซากปรักหักพังมากมายจากยุคที่เขมรแห่งนครครอบครองดินแดนแห่งนี้ และสุรินทร์ยังเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตผ้าไหมที่สวยงามและการปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอีกด้วย

แนะนำ ที่ท่องเที่ยว จังหวัด สุรินทร์ที่ท่องเที่ยว จังหวัด สุรินทร์

  1. ศูนย์ศึกษาช้าง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

ศูนย์ศึกษาช้าง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวก่วยหรือกุย ชนพื้นเมืองสุรินทร์ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับช้าง ชาวก่วยเป็นควาญช้างที่ชำนาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาช้านานในการจับช้างป่ามาเลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัวที่สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างที่ไม่เหมือนใคร

  1. หมู่บ้านทอผ้าทองโบราณ

บ้านท่าสว่างหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ หมู่บ้าน ทอ ผ้าเอเปค เนื่องจากผ้าทอของเอเปกได้รับเลือกให้ตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตของผู้นำเอเปกทั้ง 21 คน และสำหรับผ้าคลุมไหล่ของคู่สมรสซึ่งเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกในประเทศไทยเมื่อปี 2546 เป็นสมัยที่หมู่บ้านเป็นที่รู้จักร่วมกับ “ผ้าไหมทอทอง 1,416 ผืน

อันโด่งดัง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจากผ้า จันทร์โสม-กลุ่มทอผ้าซึ่งได้อนุรักษ์และฟื้นฟูการทอผ้าทองอันวิจิตรที่ใช้ในราชวงศ์ในสมัยก่อน นำโดย อ.วีระธรรมตระกูลเงินไทย ก่อตั้งกลุ่มโดยชาวบ้านบ้านท่าสว่าง ที่มีชื่อเสียงด้านทักษะการทอผ้าในการทอผ้าในรูปแบบผสมผสานลายถักเปียสีทองสลับกันของราชวงศ์ด้วยเทคนิคการทอผ้าพื้นบ้าน

  1. ปราสาทบ้านพลวง

วัดบ้านพลวงเป็นวิหารหินขนาดเล็ก แต่มีลักษณะเด่นของประติมากรรมแกะสลักที่วิจิตรบรรจงและสมบูรณ์ด้วยรูปแบบและอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปรางค์สร้างด้วยหินทรายและอิฐบนฐานศิลาแลงสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยคูน้ำ เชื่อกันว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะพระอินทร์ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11-12 ทับหลังพระอินทร์ขี่ช้างเอราวัณแกะสลักเหนือกะลา สัตว์ในตำนาน ถูกพบทางด้านตะวันออก

  1. พิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติสุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ สร้างขึ้นจากการสนับสนุนของที่ปรึกษาท้องถิ่นที่ทำการวิจัยและรวบรวมเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ ห้องนิทรรศการจัดแสดงประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ โบราณคดี ประวัติศาสตร์เมืองตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ชาติพันธุ์วิทยาของชาวไทย-เขมร ไทย-ลาว ไทย-กุ้ย และชาวไทยโคราชที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ มรดกอันโดดเด่นด้านการเลี้ยงช้าง หัตถกรรม และการแสดงพื้นบ้าน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  gclub