ที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ตอนบนของภาคเหนือของประเทศไทย ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดน่านและชัยบุรี สปป. ทิศตะวันตกติดต่อ กับ จังหวัดลำปาง

พะเยาส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซึ่งปกติจะสูงกว่าระดับน้ำทะเล 300-1,500 เมตร พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดมีเนื้อที่ประมาณ 6,335.060 ตารางกิโลเมตร

สำหรับสภาพอากาศ จังหวัดพะเยามี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน โดยมีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิสูงสุด ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 0 องศาเซลเซียส

แนะนำ ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา

  1. วัดติโลกอาราม

เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ว่ากว๊านพะเยาหรือทะเลสาบพะเยาในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ โดยพบว่าอนุสาวรีย์ โบราณแห่งนี้ มีอายุกว่า 500 ปี นอกจากนี้ จากศิลาจารึกที่ขุดพบในบริเวณนี้วัดนี้สร้างโดยพระยายุทธสถิระ เจ้าเมืองพะเยา ภายใต้การบัญชาของพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 1476-1486 ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชุมชน ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ในช่วงเวลานั้น ในปี พ.ศ. 2482

  1. วัดศรีโคมคำ

วัดศรีโคมคำ หรือ วัดพระเจ้าต้นหลวง หรือ วัดทุ่งเอี้ยง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ พะเยาเป็นวัด หลัก ของเมือง ที่ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าต้นหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในอาณาจักรล้านนาที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้ารวมทั้งคำทำนายเกี่ยวกับการสร้างพระเจ้าต้นหลวงในพื้นที่ที่เรียกว่าหนองเอียง สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 1524

  1. ถนนคนเดินพะเยา

ถนนคนเดินพะเยา เหมาะสำหรับผู้ที่รัก การ ช้อปปิ้ง และมองหา ของฝากจากจังหวัด เช่น แกะหมู (หนังหมูกรอบ), น้ำพริกหนุ่ม และ น้ำพริกอ่อง ในราคาที่สมเหตุสมผล ถนนคนเดินจะจัดขึ้นที่หน้ากว๊านพะเยาในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ และที่ศาลหลักเมืองในวันปกติ

  1. วัดอนลโยทิพยา ราม

วัดอนาลโยทิพยาราม วัดอลันโยทิพยาราม ตำนานของวัดคือเมื่อพระอาจารย์พิบูลย์สุมังคโลภิกษุอยู่ที่วัดรัตนวนารามฝันเห็นทรายสีทองไหลลงมายังวัด ลำแสงของทรายสีทองไหลลงมาเหมือนสายน้ำและชุ่มฉ่ำทั่ววัดจนเกือบกลายเป็นวัดสีทอง เมื่อเขาเหลือบไปเห็นลำแสงสีทอง เขาก็เห็นภูเขาอีกด้านหนึ่งของกว๊านพะเยา

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

สนับสนุนโดย แทงบอลออนไลน์