ที่ท่องเที่ยวจังหวัด กาฬสินธุ์ นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ศูนย์วิจัยฟอสซิลที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ที่นี่ด้วย

แนะนำ ที่ท่องเที่ยวจังหวัด กาฬสินธุ์ที่ท่องเที่ยวจังหวัด กาฬสินธุ์

  1. พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์

ป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงสิ่งมีชีวิตและจักรวาล วิวัฒนาการชีวิต และยุคไดโนเสาร์สู่การกำเนิดมนุษย์ ผู้เข้าชมยังสามารถสังเกตการทำงานของนักวิจัยอย่างใกล้ชิดผ่านการวิจัยฟอสซิลไดโนเสาร์ ศึกษาห้องผ่าตัด และชมหลุมขุดจริงที่มีฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์เกือบทั้งตัวของ “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” ซึ่งเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกเป็นครั้งแรก ที่ค้นพบในประเทศไทย

  1. ตลาดโรงสี อำเภอ เมือง

เป็นแหล่งช้อปปิ้งและศูนย์อาหารท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ไดโนเสาร์เขาชี ไดโนเสาร์ป่าทองเกาะ โรตีไดโนเสาร์ เป็นต้น ตลอดจนเวทีการแสดงดนตรีศิลปะ และงานอีเวนต์ต่างๆ เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 – 21.00 น.

  1. วัดพุทธ

อำเภอสหัสขันธ์)ประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและวัตถุทางศิลปะ อาทิ พระพุทธไสยาสน์เก่าแก่ หรือ พระพุทธไสยาสน์เบื้องซ้ายไม่มีรัศมี “อุโบสถใหม่” พระอุโบสถไม้ที่สร้างจากไม้ที่นำมาจากเขื่อน ลำปาว แกะสลักสวยงาม เป็นภาพสามมิติและ ภาพนูนต่ำ “วิหารสังฆะนิมิต” ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระเครื่องหายาก “พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต” พระเจดีย์ยอดทองคำหนัก 30 กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก 5 ประเทศไทย , อินเดีย, ศรีลังกา เนปาล และเมียนมาร์

  1. วัดวังคำ อำเภอเขาวง

เป็นวัดที่ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมล้านช้างหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ซิมไทยเมืองวัง พระอุโบสถล้านช้างวิจิตรงดงาม พระธาตุเจ้ากู่ และพระอุโบสถ ที่ประดิษฐาน หลวงปู่วังคำ เป็นพระประธานศิลปกรรมล้านช้าง มีธรรมาสน์สร้างตามแบบฉบับดั้งเดิม ตามการสังเกตของเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งตั้งแต่ยังเด็ก

  1. พระธาตุยาคู อ.กมลาศัย

เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมโบราณ สร้างจากอิฐก่อด้วยอิฐ มีประวัติการ ก่อสร้าง 3 ยุคสมัย ฐานล่างสุดสร้างในสมัยทวารวดี ส่วนฐานรูปแปดเหลี่ยมส่วนบนซึ่งสร้างทับแต่เดิมเป็น แบบ อยุธยา ส่วน องค์ทรงระฆังและยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ สถูปล้อมรอบด้วยเครื่องหมายเขตที่แกะสลักด้วยรูปปั้นนูนของเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Credit  แทงบอลออนไลน์