ตลาดนัดจตุจักร  บนถนนกำแพงเพชร 2, จตุจักร , กรุงเทพฯเป็นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดในประเทศไทย หรือที่เรียกว่า JJ Market มีแผงขายสินค้ามากกว่า 15,000 ร้านและผู้ขาย 11,505 ราย 

ตลาดนัดจตุจักร (Chatuchak Weekend Market)

ตลาดนัดจตุจักร

แบ่งออกเป็น 27 ส่วน ตลาดนัดจตุจักรขายชนิดที่แตกต่างของสินค้ารวมทั้งพืช , ของเก่า , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,เกี่ยวกับเสียงนี้ เครื่องสำอาง , สัตว์เลี้ยง , สดและแห้งอาหารและเครื่องดื่ม , เซรามิก , เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้าน , เสื้อผ้าและหนังสือ

เป็นตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดในโลกโดยมีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 200,000 คนทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

ตลาดนัดจตุจักรเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 ในปี พ.ศ. 2491 นายกรัฐมนตรีแปลงพิบูลสงครามมีนโยบายให้ทุกจังหวัดมีตลาดเป็นของตนเอง กรุงเทพมหานครเลือกสนามหลวงเป็นที่ตั้งของตลาด หลังจากนั้นไม่กี่เดือนรัฐบาลย้ายตลาดเพื่อสนามไชย ตลาดได้ย้ายกลับไปที่สนามหลวงในปีพ. ศ. 2501

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 พลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันทน์มีนโยบายที่จะใช้สนามหลวงเป็นสถานที่ทำกิจกรรมสันทนาการของประชาชนซึ่งจะใช้ในการจัดพิธีรำลึกด้วย

ตลาดนัดจตุจักร

ในขณะที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันทน์เป็นประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้นจึงอนุญาตให้ใช้ที่ดินด้านทิศใต้ของสวนจตุจักรเป็นตลาด

การออกแบบของเขาคือการรีไซเคิลขยะจากภูเขาขยะดินแดงซึ่งกองทับถมกันมาหลายทศวรรษเพื่อใช้เป็นหลุมฝังกลบโดยเขาได้คัดเลือกวิศวกรทหารมาทำงานนี้ สวนสาธารณะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2521 เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันทน์เป็นนายกรัฐมนตรี

2526 พ่อค้าทั้งหมดได้ย้ายไปที่จตุจักร สมัยนั้นเรียกว่าตลาดพหลโยธิน ในปี 2530 เปลี่ยนชื่อเป็นตลาดนัดจตุจักร

หอนาฬิกาเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นในตลาดจตุจักร สร้างขึ้นในปี 2530 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมายุ 60 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยเป็นความร่วมมือของฝ่ายบริหารตลาดและสมาคมพ่อค้าไทย – จีน

ตลาดนัดจตุจักร

เช่าแผงรายเดือนสำหรับผู้ขายที่ตลาดมีตั้งแต่ 10,600 ไป 17,700 บาท จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) พบว่าพ่อค้าส่วนใหญ่ขายของในตลาดนัดวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นเวลา 4-6 ปีและมีรายได้จากการขายเฉลี่ย 139,500 บาทต่อเดือน

จากการศึกษาพบว่าตลาดนัดจตุจักรเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

ในการสำรวจเมื่อวันที่ 28–29 มีนาคม 2558 นักวิจัยนับนก 1,271 ชนิดจาก 117 ชนิดเพื่อขายในร้านค้าหรือแผงลอย 45 แห่ง จากทั้งหมดเก้าชนิดถูกระบุว่าเป็น “ถูกคุกคาม” ในบัญชีแดงของ IUCNและ 8 ชนิดเป็น “ใกล้ถูกคุกคาม”

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                

สถานที่ท่องเที่ยว คลิก สวนสยาม

โดย ไฮโล

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =